Извадки от Библията

 

Извадки от "Библията"

Матей 19:14
А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

Марк 10:14
Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
Лука 18:16
Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.
 
Марк 10:15
Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.
Лука 18:17
Истина ви казвам: Който не приеме, като детенце, Божието царство, той никак няма да влезе в него.
{START_COUNTER}